Missie

Missie

Hoezo een ‘stad zonder hart’? 
Het hart van De Rotterdamse Stadskeuken klopt uit liefde voor mens en natuur. Die liefde is zichtbaar in onze inzet die gekenmerkt wordt door zorgzaamheid en toewijding. Wij zijn praktisch ingestelde idealisten. Schrik niet: Wij lopen met het hoofd in de wolken, maar staan met beide benen op de grond en hebben de mouwen opgestroopt in de Rotterdamse werkelijkheid.

Onze medemens en planeet zijn ons heel dierbaar. De aarde waarop we een tijdje zijn en waar we iets fatsoenlijks achter willen laten. Dat willen we voor ogen houden. Dat is de wijsheid die we nastreven; keuzes maken waarvan we de lange termijngevolgen nu in acht nemen.

Wij gunnen alle kinderen en mensen van nu en in de toekomst het geluk om te kunnen genieten van de puurheid die de natuur heeft. Duurzaam ondernemen is voor ons dus ook zorgzaam omgaan met alle grondstoffen uit de aarde.

Wij zijn dankbaar voor al het eetbare wat er in de natuur te vinden is. Dat is er niet alleen om ons fysiek in leven te houden. Maar ook om te genieten van alle smaken, geuren en kleuren. Onze producten zijn daarom biologisch en onbespoten.

Duurzaamheid betekent ook voor ons, dat wij het onbenut menselijk kapitaal betrekken in de realisatie van onze missie. De Rotterdamse Stadskeuken biedt daarom mogelijkheden aan werkzoekenden om zichzelf te ontplooien.

De winst van De Rotterdamse Stadskeuken investeren wij in schaalvergroting door klein te blijven. Ons streven is namelijk dat er in alle wijken van Rotterdam een Stadskeuken operationeel is. Zodat er naast Hillesluis ook andere wijken zijn die de vruchten plukken van de Stadskeuken. Op die manier leveren wij een bijdrage aan een duurzaam welzijn van alle Rotterdammers.

Natuurlijk hopen wij dat bij het lezen van onze bezieling uw hart er warm van gaat kloppen. Dat is immers de reden waarom wij als De Rotterdamse Stadskeuken bestaan.